Residence Lipno areál v zimě

Právní struktura Residence Lipno

Nákup nemovitosti & společenství všech majitelů

Nákupem nemovitosti se stáváte společníkem ve společnosti Residence Lipno Managemennt s.r.o., a to 1 podílem ke každé nemovitosti vlastněné v areálu Residence Lipno. Tímto řešením docílíme toho, abyste se jako majitel mohl podílet na směřování celého areálu svým hlasovacím právem, svými podněty a nápady. Ze svého středu si poté zvolíte jednatele, případně prokuristu společnosti, případně někoho jmenujete do této funkce, a minimálně 1x ročně na valné hromadě společnosti budete spolurozhodovat např. o výši ročního poplatku ve formě schvalování navrženého rozpočtu.


Správa parku Residence Lipno

Vedení celého areálu je pro Vaše pohodlí řízeno právě společností Residence Lipno Management s.r.o.. Ta zajišťuje denní dohled na Vaši nemovitost, ale také provoz centrální recepce areálu, pronájem Vaší nemovitosti a denní starost o hosty, úklidy a drobné opravy Vašeho domu (jako např. výměna žárovek atd.), údržbu zeleně a odklízení sněhu, svoz odpadu atd.

Správa a údržba areálu je pro nás velice důležitá, abychom zachovali jeho čistotu a vzhled. Pro Vás, jako majitele, to znamená povinnost uzavřít Smlouvu o poskytování služeb se společností Residence Lipno Management s.r.o., která je spojena s ročním poplatkem.

Poznámka
Větší údržba, případně výměna zařízení není zahrnuta v ceně Smlouvy o poskytování služeb


Další náklady

Pro Vaše pohodlí se postaráme o Vaši nemovitost, ale jsou některé náklady přímo spojené s vlastnictvím nemovitosti. Mezi ně patří například úhrada energií, daň z nemovitosti, pojištění (nabídneme Vám účast na kolektivním pojištění za výhodnější cenu), poplatek obci Lipno nad Vltavou a daně.
Stejně tak například úpravy a opravy Vaší nemovitosti nejsou zahrnuty v základním správním poplatku.


A jak na to vydělat? Pronájmem Vaší nemovitosti na Lipně

PRONÁJEM & RENTABILITA